UDDANNELSESUDVALGET

Uddannelsesudvalget består af 4 personer. Udvalgsformanden er valgt direkte af DcHs landsmøde, mens de øvrige medlemmer er udpeget af udvalgsformanden i samråd med Hovedbestyrelsen.

Uddannelsesudvalgets formål er at sikre, at uddannelse af lokalforenings- og kredsinstruktører i DcH følger den nyeste viden om hundens udvikling og adfærd og om indlæringsprincipper.

Udvalgets arbejdsopgaver består i at udarbejde retningslinjer for og arrangere uddannelse og efteruddannelse af kredsinstruktører samt udarbejde retningslinjer for uddannelse af lokalforeningernes instruktører.

I DcH ønsker vi, at medlemmerne i lokalforeningerne undervises af veluddannede og engagerede instruktører. I DcH stiller vi derfor krav om uddannelse og efteruddannelse på alle niveauer. Vil du være instruktør i en af DcHs lokalforeninger, skal du derfor gennemgå DcH instruktørgrunduddannelse.

Det er den enkelte lokalforening, der er ansvarlig for udvælgelse og indstilling af instruktøraspiranter til uddannelsen. Du skal derfor først og fremmest være medlem af en af DcHs lokalforeninger. Derudover skal du have den fornødne praktiske erfaring med hundearbejde, et grundlæggende kendskab til DcH’s træningstilbud og konkurrenceprogrammer og du skal være i stand til at lytte til og tale med andre. Ønsker du at høre med om hvordan du kan blive instruktør i DcH, kan du kontakte din lokalforeningsbestyrelse.

Det er DcHs kredsinstruktører, som underviser på DcHs instruktørgrunduddannelse. Udover kurser på grunduddannelsen, afholder kredsinstruktørerne også gerne efteruddannelseskurser på kredsplan eller i de enkelte lokalforeninger. ” 
UU's sider  
Referater og Nyheder
Dokumenter
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Nyheder

Sponsorer