Dommerudvalget DcH

Dommerudvalget DcH består af 3- 5 personer.

Formanden er valgt direkte af lokalforeningerne på landsmødet. Formanden er i samarbejde med hovedbestyrelsen ansvarlig for udvælgelsen af de øvrige medlemmer i udvalget.

Udvalget konstituerer sig med økonomiansvarlig, sekretær og fordeler i øvrigt opgaverne imellem sig.

Dommerudvalget DcH holder 2- 4 årlige udvalgsmøder, hvor løbende sager behandles.

Udvalget indkalder til dommerprøve, dommerseminar og møde med kredskontakter.

Desuden deltager dommerudvalget i formøderne vedrørende DcH’s danmarksmesterskab.

Formål / Ansvar/Opgaver

Udvalgets formål er at fastlægge bedømmelsesregler i DcH-programmet samt sikre at kredsenes dommerudvalg uddanner og efteruddanner dommere indenfor DcH-programmet efter de

retningslinjer dommerudvalget har udstukket.

Desuden koordinere og udvikle de klassiske programmer C-B-A-E som er DcH´s egne konkurrenceprogrammer sammen med DcH’s konkurrenceudvalg.

Udvalget eksaminerer dommeraspiranter til den årlige dommerprøve.

Fastlægger bedømmelsesregler for DcH-programmet discipliner.

Fastlægger krav til dommeruddannelsen og -prøven

Fastlægger kriterier for udvælgelsen af dommeraspiranter

Behandler protester/klager over dommere og deres bedømmelse

Informerer relevante instanser om bedømmelsesregler, fortolkninger og protester

Forestår efteruddannelse af og med kredsenes dommer uddannere/ dommerudvalg.

Informerer og kommunikerer om udvalgets arbejde i DcH.

Løbende ajour føre orienteringer vedrørende udvalgets arbejdsområder.

Nyheder

Sponsorer