Kontakt DcH

DcH Landsforeningen er det styrende organ i DcH.

Landsforeningen varetager bl.a. uddannelsen af KredsinstruktørerHundekonsulenter og Eftersøgere. DcH fastlægger de overordnede retningslinier for uddannelsen af hundefører.

Endvidere udgives DcH Bladet medlemsbladet. Medlemsbladet kan hentes i lokalforeningen.

Alle der træner hund i en lokalforening i DcH, registreres som medlem i landsforeningen.

Du kan henvende dig til landsforeningen DcH via foreningens sekretariat eller et udvalg:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekretariatet
Jan E. Nielsen
Forretningsfører 
Tlf.nr.:2115 6610

eller sekretariatet@dch-danmark.dk

Nyheder

Sponsorer