Hjælp til Regnskab 

 
 
Når det er tid til at komme igang med regnskab/bogføring i Klubmodul, skal følgende steps gennemgåes.
 
1. Alle indbetalinger fra 2019 skal slettes. Det gøres ved at hente alle indbetalingerne ind i en kassekladde som I døber "2019 slettes", bogfør kladden og skriv til support@klubmodul.dk at nu skal kladden slettes.
 
2. Tilretning af kontoplanen. Der er oprettet en standard kontoplan, denne kan tilrettes, vær opmærksom på SUM konti ikke bliver ødelagt.
 
 
3. Opret likviditetskonti. Opret jeres bankkonti og eventuelt en kontantkasse. I kan genbruge konto "bank 8620" som er oprettet.
 
 
4. Ret dato for regnskabsåret. I skal skrive: 01-01-2020 - 31-12-2020 ind her, tryk GEM bagefter
 
 
5. Tast åbningsbalance. Med udgangspunkt i det godkendte regnskab for 2019 taster I Åbningsbalancen for 2020
 
 
 
6. Daglig bogføring. Når åbningsbalancen er bogført er I klar til at bogføre.
 

Nyheder

Sponsorer