DcH Kredse


 

Landsforeningen er opdelt i 6 kredse. Her uddannes lokalforeningens instruktørere og dommere.

I kredsene afholdes der kredskonkurrencer, hvor hunde fra alle kredsens lokalforeninger kan deltage.

Klik på kortet og se yderligere oplysninger om de enkelte kredse.

 
 
 


Nyheder

Sponsorer